Άρθρα

Product Led Growth Conference: Make the transition

Το Product-Led Growth Conference ανέδειξε το μέλλον των SaaS, παρουσιάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως μέσω case studies και προσεγγίσεων που…

Θεματικά Εργαστήρια Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας από τα Κέντρα «microSTARS” του ΚΕΠΑ

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επιχειρήσεων για ζητήματα ψηφιακής επιχειρηματικότητας τα Κέντρα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης «microSTARS» του ΚΕΠΑ, διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη και στην…